Reklamacije

Dodatne informacije

Ukoliko klijent ima neku primjedbu na isporučenu robu, reklamaciju može izvršiti na licu mjesta.
Potrebno je da odmah pregleda robu i vrati sporni artikal dobavljaču. Butik zdrave hrane Zelenara se
obavezuje da će u roku od 24 sata isporuči isti ili drugi proizvod.


U slučaju da klijent nije u mogućnosti odmah pregledati isporučenu robu nego tek nakon nekoliko
sati, a najviše 24, potrebno je da klijent dostavi sporni artikal u Butik zdrave hrane Zelenara te će
artikal biti zamijenjen.